Otsing kataloogist

Muud tingimused

Aplats.ee kasutab tellimuse täitmiseks ainult kliendi isikuandmeid. Kõik kliendi isikuandmed peetakse konfidentsiaalseks ja neid ei avalikustata kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Panga ja ostja vaheline seoa on kaitstud SSL- protokolliga, mis tagab andmete ohutu ülekandmise.

Küsimused, mis ei ole tingimustega ette nähtud, reguleerivad Eesti Vabariigi kohaldavad õigusaktid.

Pooled lahendavad läbirääkimiste käigus kliendi ja müüja vahelisi vaidlusi kaupade ostmisel. Kui lepingut ei ole võimalik saavutada, kliendil on õigus taotleda õiguste kaitset tarbijakaitseosakonnas või Tallinna linnakohtus. Erimeelsuste korral lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

Pooled vastutavad üksteisele teise leppinguosalise poolt üldiste tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest, mis põhinevad Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Aplats.ee ei vastuta kahjude eest, mida müüja ei saanud mõjutada , ja müüja ei suutnud ette tuua solvavaid ( ületamatuid jõude). 

Sisselogimine

Unustasite parooli?
Minu konto Ostukorv Soovide nimekiri Võrdlus Hiljuti vaadatud Kerimine üleval